solo show in wakayama, Japan (2008)

Handbuilt Sculpture

solo show in wakayama, Japan (2008)

solo show in wakayama, Japan (2008)

DSC01848.gif
DSC01846.gif
1995 in Japan     (my parents house)

1995 in Japan (my parents house)

Camberwell College of Art

Camberwell College of Art

2003

2003Camberwell2.jpg
2003 at Camberwell college

2003 at Camberwell college

2004Camberwell4.jpg
Camberwell College of Art

Camberwell College of Art

Degree show 2004

Camberwell College of Art

Camberwell College of Art

Degree show 2004

Camberwell College of Art

Camberwell College of Art

Degree show 2004

2004Camberweell2.jpg
1999-2000 in Japan

1999-2000 in Japan